loading
close
Loading.. new window reload
NL UK
Filosofie

Sportinstituut Souwer is opgericht vanuit de filosofie dat elk mens meer kan bereiken vanuit een gezond lichaam en een gezonde geest. Een gezond lichaam en een gezonde geest zijn beiden te trainen en vergen discipline, uithoudingsvermogen en geesteskracht. Zaken die in het dagelijkse leven ook vereist zijn. De lessen bij Sportinstituut Souwer vinden hun oorsprong in sporten als kickboksen, boksen, judo, karate en jiujitsu. Sporten waarbij discipline, samenwerking en geestelijke fitheid centraal staan.
Iedereen in de leeftijd vanaf 6 jaar die grenzen wil verleggen en samen met anderen op sportieve wijze bezig wil zijn is welkom bij Souwer.

Erkend Trainingscentrum

Onze instructeurs zijn gediplomeerd, als sportschool zijn wij aangesloten bij:

LOOT JSF
Contact
Contact
Openingstijden
Maandag9.00-22.00 uur
Dinsdag9.00-22.00 uur
Woensdag9.00-22.00 uur
Donderdag9.00-22.00 uur
Vrijdag9.00-22.00 uur
Zaterdag10.00-14.00 uur
Zondag10.00-15.00 uur
emailformulier

Algemene Voorwaarden, Sportschool kickboxen fitnes

Algemene Voorwaarden

 

FITNESS - SELFDEFENCE – EMPOWERMENT

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Aanmeldingen Souwersportsinstitute.

• Aanmelding bij Souwer Sports Institute vindt plaats middels het inschrijfformulier.

Het inschrijfgeld bedraagt € 25 ,- en is bij inschrijving verschuldigd. Souwer Sports Institute is gerechtigd de aangeleverde gegevens t.b.v. communicatie met leden te gebruiken.

• Tijdens het eerste bezoek aan de vestiging ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Souwer Sports

Institute pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige pas krijgt een lid toegang tot souwer sports institute.

Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt lid toegang tot de vestiging geweigerd.

 

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden.

Een lidmaatschap bij Souwer Sports Institute opzeggen dient 1 maand, voor de eerste van de maand,  voor het einde van het door u aangegane abonnement opgezegd worden als u uw abonnement wilt beeindigen. Indien u dit niet opzegd dan wordt uw abonnement stilzwijgend voor onbepaalde duur met een maandelijkse opzegtermijn verlengd.

Bij een wachtlijst zal het aspirant-lid op deze wachtlijst worden geplaatst en ontvangt het bericht van Souwer Sports

Institute zodra het lidmaatschap kan aanvangen.

Souwer Sports Institute behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds ten alle tijden te wijzigen. De leden zullen hierover wel in kennis worden gesteld. .

Bij het niet kunnen incasseren door Souwer Sports Institute worden de leden alsnog in de gelegenheid gesteld om het nog verschuldigde bedrag binnen 10 dagen te voldoen.

Indien het lid na deze periode van 10 dagen alsnog in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uithanden gegeven. De kosten die hier uit voortvloeien komen voor rekening van het lid.

De pashouder/ster blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Souwer Sports Institute pas is persoonsgebonden. De pas is niet overdraagbaar en blijft eigendom van Souwer Sports Institute. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Souwer Sports Institute pas, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 10,00 worden verkregen.

 

Artikel 3: Risico en aansprakelijkheid.

Souwer Sports Institute is niet aansprakelijk voor het verlies en/of diefstal van goederen.

Souwer  Sports  Institute  is  op  alle  officiĆ«le  feestdagen  gesloten,  zonder  dat  dit  zal  leiden  tot contributievermindering of teruggaven.

Souwer Sports Institute zal in de zomer vakantie via een zomerrooster de lessen vervolgen.

De contributie dient ook te worden voldaan, indien het lid om welke reden dan ook, voor korte of lange termijn geen gebruik wenst te maken van de faciliteiten van Team Souwer BV.

•Deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij zich ervan bewust is dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich brengt en dat eventuele schade en kosten ten gevolge van enig ongeval voor eigen risico neemt en Souwer Sports Institute zal vrijwaren voor aanspraak van derden.

Voor zover mij bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij het sporten. Ook is mij sporten of bepaalde sportonderdelen niet afgeraden door de (para) - medicus. Voor zover dit wel zo is zal ik hiervan melding doen bij een van de

fitnessinstructeurs van Souwer Sports Institute.

Tevens ga ik akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals in het aanvraagformulier staan vermeld.

 

 

Souwer Sports Institute is onderdeel van Team Souwer BV – email: infosouwersportsinstitute@gmail.com www.souwersports.com.

KvK 172080445 –bezoekadres: Gruttolaan 11 5212 VM ‘s-Hertogenbosch correspondentieadres: Lage Morgen Laan 88,

5223 HZ s-Hertogenbosch Tel: 06-55113374.. NL51ABNA0513974997 te ’s-Hertogenbosch t.n.v. Team Souwer BV.

 

 

 

01-01-2016

Follow Andy Souwer
Laatste Nieuws
NIEUW LESROOSTER
Beste Leden: Zoals jullie allemaal via de nieuwsbrief hebben vernomen is er een nieuw rooster...
Agenda
Partners
Q-dance

Souwer Sports Official Sponsor

Souwer Sportswear Sponsor